Η μουσικοθεραπεία, εικαστική ψυχοθεραπεία

Μουσικοθεραπεία, εικαστική ψυχοθεραπεία

Εκτιμά και σέβεται τον κάθε άνθρωπο ως μια ξεχωριστεί
οντότητα, ο οποίος βιώνει των δικό του και μοναδικό κόσμο τον εμπιρειών του.

 

Βλέπει τον άνθρωπο στο σύνολό του.

Τα συναισθηματικά του, τα σωματικά του, τα πνευματικά του και τα κοινωνικά του βιώματα.

 

Προσανατολίζεται με βάση ερευνών και μεθόδων του Δόκτωρ
Ουντο Μπεαρ και της Γκαμπριέλε Φρικ-Μπέαρ είναι μια θεραπευτική μέθοδο η οποία κατατάζεται στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία.

 

Αποτελείται απο ποικίλης ύλης δημιουργικούς τρόπους έκφρασης,
με η χωρίς λόγια με απότερο σκοπό να δοθεί μια μορφή σε ένα συναίσθημα, μια πεποίθηση η σκέψη.

 

κάνει ορατό το κρυμένο

 

δημιουργεί την επαφή των συναισθημάτων

 

ψάχνει τα αίτια των συγκρούσεων

 

δίνει θάρρος για το άγνωστο

 

βρήσκει καινούργιες προοπτικές

 

μαθαίνει να αγαπήσεις τον εαυτό σου και την ζωή

 

προσφέρει καρδια και εοαγγελματισμό