Δημιουργική Ψυχοθεραπεία

Η δημιουργική ψυχοθεραπεία…

 • εκτιμά και σέβεται τον κάθε άνθρωπο ως μια ξεχωριστή

  οντότητα, ο οποίος βιώνει τον δικό του και μοναδικό κόσμο των εμπειριών του.

   

  βλέπει τον άνθρωπο στο σύνολό του. Παρατηρεί τα συναισθηματικά, τα σωματικά, τα πνευματικά και τα κοινωνικά του βιώματα.

   

  προσανατολίζεται με βάση ερευνών και μεθόδων του Δόκτωρ

  Ουντο Μπεαρ και της Γκαμπριέλε Φρικ-Μπέαρ

   

  είναι μια θεραπευτική μέθοδος η οποία κατατάσσεται στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία.

   

  αποτελείται απο ποικίλης ύλης δημιουργικούς τρόπους έκφρασης,

  με η χωρίς λόγια με απότερο σκοπό να δοθεί μια μορφή σε ένα συναίσθημα, μια πεποίθηση ή σκέψη.

   

  κάνει ορατό το κρυμμένο

   

  δημιουργεί την επαφή των συναισθημάτων

   

  ψάχνει τα αίτια των συγκρούσεων

   

  δίνει θάρρος για το άγνωστο

   

  βρίσκει καινούριες προοπτικές

   

  μαθαίνει να αγαπήσεις τον εαυτό σου και την ζωή

   

  προσφέρει καρδιά